เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

thumbs
นายสุจิน ประกาศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการช่าง
thumbs
นายนิรุธ ถนอมศักดิ์
คนงาน
thumbs
นายกิตติษักดิ์ สุขใจ
คนงาน
Share on Line
Share on Pinterest