เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทุกคน ทุกสัญชาติ มาฉีดวัคซีนเข็ม 1 SINOVAC (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน COVID-19 มาก่อน)

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทุกคน ทุกสัญชาติ มาฉีดวัคซีนเข็ม 1 SINOVAC (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน COVID-19 มาก่อน)

ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทุกคน ทุกสัญชาติ มาฉีดวัคซีนเข็ม 1 SINOVAC (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน COVID-19 มาก่อน) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยรับบัตรคิว เวลา 08.00 - 10.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงพยาบาลแหลมสิงห์

Share on Line
Share on Pinterest