เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด

เลขที่ 34 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130

โทรศัพท์ : 0-3944-4400 ต่อ 14
โทรสาร : 0-3944-4400 ต่อ 17

Email : admin@kohperd.go.th

 
ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด

Share on Line
Share on Pinterest