เลือกเปลี่ยนภาษา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด Kohperd Subdistrict Administrative Organization
'ตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามวิถีชุมชนแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน'
นายก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
สายด่วน 0-3944-4400

วิดีทัศน์แนะนำ

พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
สายด่วน 08-1782-2249
 • 1 ช่องทางการร้องเรียน ( ดู 0 ครั้ง )

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล
 • 1 เกาะกวาง ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 จุดชมวิว Sunshine ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 วัดเกาะเปริด ( ดู 0 ครั้ง )

 • 4 อ่าวโล้ง ( ดู 0 ครั้ง )

 • 5 เกาะเปริด ( ดู 0 ครั้ง )

 • 26 พ.ย. 2564

  จ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 พ.ย. 2564

  จ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี ให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 พ.ย. 2564

  แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 พ.ย. 2564

  แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 พ.ย. 2564

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเ... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบต.เกาะเปริด ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

เป็นเพื่อนกันเถอะ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
9
คน
icon
สัปดาห์นี้
21
คน
icon
เดือนนี้
105
คน
icon
ปีนี้
105
คน
icon
ทั้งหมด
105
คน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
Share on Line
Share on Pinterest