จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท9/09/2020
ผู้เข้าชม291041
แสดงหน้า491445
เมนู
ประกาศประกวดราคา (เข้าชม 225 ครั้ง)
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขาตาหน่วย (ซอยหลังศาลเจ้าพ่อเขาตาหน่วย) ตำบลเกาะเปริด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเปริด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,464 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16 เมษายน  2563  ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองหก ตำบลเกาะเปริด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 14 เมษายน 2563  ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะเปริดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562  ดาวน์โหลด
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562  ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง ตำบลเกาะเปริดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองหก ตำบลเกาะเปริด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,890 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
 • ประกาศรายชื่อผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ อัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลด   
 • ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด    
 • ประกาศผลสอบราคาจ้าง(22 ก.ย.59) ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง ดาวน์โหลด   
 • ประกาศผลสอบราคาจ้าง(21 ก.ย.59)ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเปริด (ตามแบบกรมทางหลวงชนบท) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลด  
 • ประกาศสอบราคาจ้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าฯ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลด  
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
September 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน