จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท24/02/2021
ผู้เข้าชม329632
แสดงหน้า536383
เมนู
สำนักปลัดฯ (เข้าชม 1082 ครั้ง)

สำนักงานปลัด อบต.เกาะเปริดพ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
รักษาราชแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

 
                              
      นางมัณฑนา โพธิ์แก้ว             น.ส.มนสิชา ดวงมาลา             น.ส.บุษราภรณ์  พรตเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ         นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


                            
นางช่อพิกุล วงษ์สุวรรณ            นายอุทัย การบุญ                 นายภานุพงศ์ บุญมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา   พนักงานขับรถยนต์
 
                              
นายกฤติพงศ์ น้อยนาช             นายสมทรง ใจสุทธิ               นายเจษฎา สุขสวัสดิ์ 
พนักงานประจำรถขยะ           พนักงานประจำรถขยะ             พนักงานประจำรถขยะ

                
นายธีรวัฒน์ ท่าหิน                   นางสิริวิภา บังเกิด
พนักงานประจำรถขยะ                    ภารโรง


 


 
นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
March 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
โพล
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน