นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
  พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท23/05/2018
ผู้เข้าชม80967
แสดงหน้า123950
ปฎิทิน
May 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
โพล
  • ท่านอยากให้ อบต พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
    ด้านโครสร้างพื้นฐาน
    ด้านเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
    ด้านสวนสุขภาพ
    ด้านทัศนียภาพ
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สำนักงานปลัดฯ (เข้าชม 1482 ครั้ง)สำนักงานปลัด อบต.เกาะเปริด

 
 


พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
รักษาราชแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

  

   

นางมัณฑนา โพธิ์แก้ว              น.ส.มนสิชา ดวงมาลา                     น.ส.บุษราภรณ์  พรตเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ       นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ             นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


      
นางช่อพิกุล วงษ์สุวรรณ                  นายอุทัย การบุญ                          นายทรงพล ไชยริปู        
เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน   พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา     พนักงานขับรถยนต์            


   
 นายสมศักดิ์ ใจสุทธิ                นายสมทรง ใจสุทธิ                นางบุญตา การบุญ
พนักงานประจำรถขยะ           พนักงานประจำรถขยะ               นักการภารโรง


        
นายนิรุจน์ ถนอมศักดิ์                 นายสมชาย สุขสวัสดิ์
พนักงานประจำรถขยะ                พนักงานจ้างทั่วไป