นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท26/11/2018
ผู้เข้าชม107562
แสดงหน้า162941
เมนู
โพล
จดหมายข่าว
เฟสบุ๊ค
สำนักงานปลัดฯ (เข้าชม 1561 ครั้ง)สำนักงานปลัด อบต.เกาะเปริด

 
 


พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด
รักษาราชแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

  

   

นางมัณฑนา โพธิ์แก้ว              น.ส.มนสิชา ดวงมาลา                     น.ส.บุษราภรณ์  พรตเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ       นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ             นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


      
นางช่อพิกุล วงษ์สุวรรณ                  นายอุทัย การบุญ                          นายทรงพล ไชยริปู        
เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน   พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา     พนักงานขับรถยนต์            


   
 นายสมศักดิ์ ใจสุทธิ                นายสมทรง ใจสุทธิ                นางบุญตา การบุญ
พนักงานประจำรถขยะ           พนักงานประจำรถขยะ               นักการภารโรง


        
นายนิรุจน์ ถนอมศักดิ์                 นายสมชาย สุขสวัสดิ์
พนักงานประจำรถขยะ                พนักงานจ้างทั่วไป

ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
January 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน