นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท14/08/2018
ผู้เข้าชม92578
แสดงหน้า140687
เมนู
โพล
  • ท่านอยากให้ อบต พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
    ด้านโครสร้างพื้นฐาน
    ด้านเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
    ด้านสวนสุขภาพ
    ด้านทัศนียภาพ
จดหมายข่าว
สมาชิกสภา อบต.เกาะเปริด (เข้าชม 1147 ครั้ง)
 

สภา อบต.เกาะเปริด


นายสุธี สร้อยศรี
ประธานสภาฯ


                              
นายเบียน ม้าจีน                                      น.ส.สุนิสา ถนอมศักดิ์
รองประธานสภาฯ                                           เลขานุการสภาฯ


สมาชิกสภา อบต.เกาะเปริด

   
     นายสิงหา จิตตระวล    นายอัคณี ธาราสุข            นายอานนท์ สิงห์ธารา        น.ส.เกษร  ขันติประเสริฐ
สมาชิก หมู่ 1               สมาชิก หมู่ 1                      สมาชิก หมู่ 2                   สมาชิก หมู่ 2 

   
นายวรรณะ เกาะกง       นางสาวสุนิสา ถนอมศักดิ์                      ว่าง                                ว่าง                   
สมาชิก หมู่ 3                 สมาชิก หมู่ 3                   สมาชิก หมู่ 4                     สมาชิก หมู่ 4


   
นายสุธี สร้อยศรี          นายภัทรวัต  บุญเหลือ        นายอุทัย เจริญกัลป์             นายเบียน ม้าจีน
สมาชิก หมู่ 5                  
สมาชิก หมู่ 5                   สมาชิก หมู่ 6                     สมาชิก หมู่ 6


    
นายสำราญ สุพรรณพยัคฆ์    นายสายชล จิตรถวิล
สมาชิก หมู่ 7                สมาชิก หมู่ 7

ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
    พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
ปฎิทิน
August 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน