นายก อบต.เกาะเปริด
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
นายบุญเชิด อุดมเลิศวนสิน
ปลัด อบต.เกาะเปริด
พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
  พ.จ.อ.จำรัส ฤทธิ์รอด
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ1/10/2013
อัพเดท23/02/2018
ผู้เข้าชม75542
แสดงหน้า111964
ปฎิทิน
February 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
โพล
  • ท่านอยากให้ อบต พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
    ด้านโครสร้างพื้นฐาน
    ด้านเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ
    ด้านสวนสุขภาพ
    ด้านทัศนียภาพ
จดหมายข่าว
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกสภา อบต.เกาะเปริด (เข้าชม 1067 ครั้ง)
 

สภา อบต.เกาะเปริด


นายสุธี สร้อยศรี
ประธานสภาฯ


                              
นายเบียน ม้าจีน                                      น.ส.สุนิสา ถนอมศักดิ์
รองประธานสภาฯ                                           เลขานุการสภาฯ


สมาชิกสภา อบต.เกาะเปริด

   
     นายสิงหา จิตตระวล    นายอัคณี ธาราสุข            นายอานนท์ สิงห์ธารา        น.ส.เกษร  ขันติประเสริฐ
สมาชิก หมู่ 1               สมาชิก หมู่ 1                      สมาชิก หมู่ 2                   สมาชิก หมู่ 2 

   
นายวรรณะ เกาะกง    นางสาวสุนิสา ถนอมศักดิ์       นายประสงค์ สุขสวัสดิ์         นายสมชาย บรรจงการ
สมาชิก หมู่ 3                 สมาชิก หมู่ 3                   สมาชิก หมู่ 4                     สมาชิก หมู่ 4


   
นายสุธี สร้อยศรี          นายภัทรวัต  บุญเหลือ        นายอุทัย เจริญกัลป์             นายเบียน ม้าจีน
สมาชิก หมู่ 5                  
สมาชิก หมู่ 5                   สมาชิก หมู่ 6                     สมาชิก หมู่ 6


    
นายสำราญ สุพรรณพยัคฆ์    นายสายชล จิตรถวิล
สมาชิก หมู่ 7                สมาชิก หมู่ 7